2013:06 Fakta om småkryp i Dalarnas vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2013:06
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
314
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2013:06 Allmän öringmatslända, Baetis rhodani

Vad finns på botten av våra vattendrag? Under ett flertal år har djurlivet på botten av vattendrag i Dalarna studerats. Den här rapporten beskriver de 30 vanligast förekommande arterna i Dalarnas vattendrag och hur dessa arter är beroende av sin miljö.         

Kontakt