2013:06 Fakta om småkryp i Dalarnas vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2013:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 314

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2013:06 Allmän öringmatslända, Baetis rhodani

Vad finns på botten av våra vattendrag? Under ett flertal år har djurlivet på botten av vattendrag i Dalarna studerats. Den här rapporten beskriver de 30 vanligast förekommande arterna i Dalarnas vattendrag och hur dessa arter är beroende av sin miljö.         

Kontakt