2013:04 Energihushållning i VA-sektorn - Ett gemensamt samverkansarbete för alla VA-huvudmän i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer:
2013:04
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2013:04 Byn, röda hus med svenska flaggor vajande i flaggstång, nära vatten

Länsstyrelsen och Dala VA har sedan årtionden en funktionell dialog och i samband med revideringen av Dalarnas miljömål 2011/12 uppmärksammades behovet av energieffektivisering. I det åtgärdsprogram som fastställts för Dalarna 2013-2016 är energi ett prioriterat område för VAsektorn med åtgärder som energikartläggning och energiplanering. Dala VA bildade 2011 en särskild arbetsgrupp för energi och den gruppen konkretiserade idén att ta fram en gemensam mall för kartläggning och planering samt genomföra detta arbete för Dalarnas 50 största avloppsreningsverk och vattenverk dvs. totalt drygt hundra objekt.

Länsstyrelsen Dalarna har av regeringen utnämnts till Pilotlän för grön utveckling, för att bland annat utveckla arbetsmetoder och verktyg samt sprida vägledning till andra län. Mot den bakgrunden har länsstyrelsen stött Dala VA:s arbete med målsättningen att resultaten ska kunna vägleda VA-sektorn i övriga län och även inspirera andra branschföreningar till motsvarande insatser för sina medlemsföretag.

Kontakt