2013:03 Underlag för potentialberäkningar av förnybar energi

Om publikationen

Löpnummer: 2013:03

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 175

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2013:03 Brinnande träpellets

Denna rapport handlar om hur man beräknar hur mycket förnybar energi som ett län kan producera. I rapporten behandlas bioenergi, solenergi, vindkraft och vattenkraft. Dessutom finns några korta avsnitt om nya energikällor, som vågenergi, geotermisk energi och bioenergi från alger.

Kontakt