2013:03 Underlag för potentialberäkningar av förnybar energi

Om publikationen

Löpnummer:
2013:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
175
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2013:03 Brinnande träpellets

Denna rapport handlar om hur man beräknar hur mycket förnybar energi som ett län kan producera. I rapporten behandlas bioenergi, solenergi, vindkraft och vattenkraft. Dessutom finns några korta avsnitt om nya energikällor, som vågenergi, geotermisk energi och bioenergi från alger.

Kontakt