2013:01 Raggbock, hotad skalbagge i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer: 2013:01

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 107

Publikationstyp: Rapport

Tallskog med en inklippt skalbagge, raggbock i bilden

Raggbocken är våra tallskogars största långhorning och en bra representant för värdefulla variationsrika tallskogar. Idag är arten starkt hotad av utrotning inte bara i Dalarna utan även i övriga delar av Sverige. Raggbockens utsatthet beror huvudsakligen på avsaknaden av gamla grova lågor (liggande döda träd) och på att dagens skogar saknar luckor. Men allt är inte nattsvart för denna raggiga långhorning. Det finns flera saker som kan göras för att gynna raggbocken i skogsbruket.

I denna rapport presenterar Lars-Ove Wikars resultatet från inventeringar av raggbock (och övriga insekter knutna till tallved) i fyra talldominerade landskap i Dalarna - Haftahedarna, Vildmarksriket, Ejheden och Lungsjöåområdet. Inventeringen utfördes huvudsakligen under 2011. För varje landskap presenteras också förslag på åtgärder som kan utföras för att gynna raggbock och naturvärden kopplade till tall. Dessutom ges riktlinjer för hur raggbocken långsiktigt ska kunna ha en chans att överleva i länet.

Inventeringsarbetet är en del av arbetet med att bevara hotade och sällsynta arter i länet som koordineras av Länsstyrelsen. Förhoppningsvis kommer rapporten att inspirera till att i skogsbrukets generella hänsyn inkludera åtgärder som i det långa perspektivet kan säkra raggbockens förekomst i Dalarnas tallskogar.

Kontakt