PM 2012:16 Sammanställning av remissvar för Vattenförsörjningsplan och Materialförsöjningsplan - Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer: PM 2012:16

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 44

Publikationstyp: Annan

Framsida PM 2012:16

Länsstyrelsen i Dalarnas län har under åren 2010-2011 utarbetat en regional materialförsörjningsplan och en regional vattenförsörjningsplan.

Remissversioner av planerna skickades ut för synpunkter i januari 2012. Svar erhölls från tio av länets kommuner samt från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) samt Havs och Vattenmyndigheten (HAV). Synpunkter i remissvaren och Länsstyrelsens kommentarer framgår av sammanställningen.

Med anledning av remissvaren har de slutliga versionerna av materialförsörjningsplan (Rapport 2012:03) och vattenförsörjningsplan (Rapport 2012:02) genomgått viss omarbetning.

Kontakt