PM 2012:14 En metodbeskrivning för beräkning av avrinngsområden utifrån Nya nationella höjdmodellen i ArcMap

Om publikationen

Löpnummer: PM 2012:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 10

Publikationstyp: Annan

Framsida PM 2012:14

Detta dokument beskriver ett arbetssätt för att ta fram avrinningsområden med utgångspunkt från Lantmäteriets Nya nationella höjdmodell (NNH), Lantmäteriets fastighetskarta och programmet ArcMap. ArcMap 10.1 har använts till de beräkningar som görs i detta PM men de verktyg som krävs för beräkningarna finns även i tidigare versioner av programmet.

Efter att Länsstyrelsen fått tillgång till den Nya nationella höjdmodellen finns det goda möjligheter att göra noggranna uppskattningar av gränser för avrinningsområden där upplösningen och noggrannheten i den gamla höjddatabasen inte räckt till.

Kontakt