Farligt gods, riskhantering i fysisk planering

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 7

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods.

Kontakt