2012:21 Växtplankton i 33 sjöar i Västmanlands, Stockholms och Dalarnas län 2011 - Klassificering av ekologisk status

Om publikationen

Löpnummer:
2012:21*
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
158
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2012:21 Växtplankton

Växtplankton i sjöar studeras inom miljöövervakningen av främst två skäl:

1) Växtplanktonsamhällets mängd och sammansättning avspeglar miljösituationen i den aktuella sjön.

2) En del växtplankton kan själva bli ett direkt problem, t.ex. vid algblomningar eller om problemskapande arter uppträder i dricksvattentäkter.

I denna undersökning används växtplankton främst av det första skälet. Här bedöms den ekologiska statusen med hjälp av växtplankton i 33 sjöar i Västmanlands, Stockholms och Dalarnas län.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarnas län, Stockholms län och Västmanlands län har Medins Biologi AB gjort växtplanktonundersökningar i augusti 2011 i totalt 33 sjöar i de tre länen. För sjöarna i Stockholms län (8 st) och sjöarna i Västmanlands län (12 st) utförde Medins Biologi AB provtagningen. Länsstyrelsen i Dalarnas län utförde provtagningen av sjöarna (13 st) i Dalarnas län. Medins Biologi AB analyserade och utvärderade samtliga 33 sjöar.

*) Rapportnummer anges inte i rapporten men förekommer i Länsstyrelsen i Dalarnas läns rapportserie med detta löpnummer.

Kontakt