2012:20 Energi- och klimatstrategi för Dalarna - för ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2050

Om publikationen

Löpnummer:
2012:20
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2013
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2012:20 En bild i fyra delar, från vänster en belyst gångväg, en kraftledningsstolpe, ett vindkraftverk, hoppressat bilskrot

I Dalarna är vi redan i gång med ett brett regionalt och lokalt arbete gällande energiomställningen. Bland annat i den regionala samverkan som byggts upp inom Energiintelligent Dalarna och kommunernas arbete med klimat- och energistrategier och åtgärdsprogram. Nu tar vi nästa steg. Genom denna strategi får vi en gemensam framtidsbild och en indikation om inom vilka områden arbetet bör påskyndas, så att vi alla jobbar åt samma håll. Strategin är också en del i arbetet med att nå Dalarnas miljömål och målen i länets regionala utvecklingsprogram, Dalastrategin.

Kontakt