2012:18 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2012-2014 (Reviderad november 2012)

Om publikationen

Löpnummer:
2012:18
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2012:18 Graffitivägg i glada färger, abstrakt motiv

Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för att ge dalakommunerna råd och stöd så att den tillsyn de utövar efter miljöbalken blir likvärdig, rättssäker och effektiv. Den här planen visar hur Länsstyrelsen bedriver tillsynsvägledning åren 2012-2014.             

Kontakt