2012:16 Hotade insekter på tallved

Om publikationen

Löpnummer:
2012:16
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
120
Publikationstyp:
Rapport
Skog

Tallen har funnits i våra skogar sedan urminnes tider, vilket gjort att ett flertal insekter har kunnat anpassa sig till någon av tallens olika livsfaser. Tallen kan bli mycket gammal, som levande fura upp till 500 år och som torraka och liggande dött träd kanske minst lika länge.

I denna inventering har ett urval av de bästa tallskogsområdena i Dalarna undersökts för att se vilka insektsarter som finns knutna till tallved, hur vanliga de är och om det finns speciellt värdefulla områden för dessa sällsynta tallvedsberoende insekter.

Författare är Olof Hedgren.

Kontakt