2012:14 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2011

Om publikationen

Löpnummer: 2012:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 98

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2012:14 Bysjöån vid Boda, april 2011

Undersökningsresultaten från år 2011 kan du översiktligt läsa om i denna rapport. Om du är intresserad av fler detaljer, som exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, så hänvisar vi till underlagsrapporterna som finns på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se/.

Kontakt