2012:12 Åtgärdsplan för flottledsrensade vattendrag i Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer: 2012:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 256

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2012:12 Forsande vatten kantat av uppradade stenblock, Vakran i Vansbro kommun

Denna rapport är en sammanställning av åtgärdsbehovet i flottledsrensade vatten i Dalarnas län. Den skall även fungera som underlag för åtgärder som syftar till att återställa den fysiska miljön i vattendragen. Rapporten innehåller även en prioriteringstabell som presenterar de vattendrag som är i störst behov av åtgärd och bedöms ha störst potential för strömlevande fiskarter.             

Kontakt