2012:08 Kransalger i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer:
2012:08
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2012
Sidantal:
83
Publikationstyp:
Rapport
En undervattensbild på fiskar och gröna alger.

Dalarna har ett flertal intressanta och för Sveriges kransalgsflora helt unika sjöar. Inventeringen i länet täcker 72 utvalda sjöar och undersökningarna har gjorts genom dykning eller genom att dra en stor räfsa, en så kallad Lutherräfsa, efter en båt.

Arbetet med kransalgsinventeringen har bidragit till att öka kunskapen om var de hotade kransalgerna finns, samt att identifiera vilka hot som kan äventyra de olika hotade arternas långsiktiga överlevnad på de aktuella lokalerna. Inventeringsarbetet har pågått under tre somrar 2008, 2009 och 2010. I rapporten beskrivs de viktigaste kransalgssjöarna i detalj. Utöver fynd av kransalger har även ett stort antal övriga undervattensarter noterats, vilket är värdefullt för kunskapen om sjöarna i stort.

Kontakt