2012:06 Hur går miljöarbetet regionalt och lokalt? – delprojekt i fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2012

Om publikationen

Löpnummer: 2012:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-637-0473-4 / 1654-7691

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 24 (del 1) och 86 (del 2)

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2012:06 del 1

Denna rapport har tagits fram inom fördjupad utvärdering 2012 av Sveriges miljömål, inom dess delprojekt om det regionala och lokala miljöarbetet. Huvudsyftet är att ge en bild av hur miljöarbetet går och hur det bidrar till miljömålen. Även vid den fördjupade utvärderingen 2008 rapporterade länsstyrelserna om detta, men mycket mindre utförligt och flertalet lade mest kraft på att lämna åtgärdsförslag. Bedömningar av om miljömålen nås, som länen rapporterar varje år, ingår också i den fördjupade utvärderingen av Sveriges miljömål 2012 (FU 2012) men tas om hand i en annan del av utvärderingen.

Rapporten är i två delar och kan laddas ner under bilagor.

Kontakt