2012:05 Solenergi i Dalarnas bebyggelse - Potential till år 2020 och 2050

Om publikationen

Löpnummer: 2012:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2012:05 Solcellspanel på taket och tre solrosor

Rapporten redovisar möjligheter och begränsningar i utbyggnaden av solenergi i Dalarna. Resultaten fokuserar på år 2020 och 2050 och är avgränsat till tillgängliga takytor.

 

Kontakt