2012 Nu är ansvaret ditt! Broschyr om energihushållning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2012

Sidantal: 6

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida Nu är ansvaret ditt!

Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det i svensk miljölagstiftning (Miljöbalken). Det innebär att du som företagare ska:

1) Skaffa kunskap om energianvändningen

2) Identifiera möjliga åtgärder

3) Fortlöpande genomföra skäliga åtgärder

Här berättar vi om hur du kan göra och vilka stöd som finns.

Vi presenterar också tre goda exempel ur verkligheten. Landstingets miljöansvarige och två företagare berättar om hur de har gjort och hur mycket de har sparat i energikostnader för sina verksamheter.

Kontakt