2011:26 Provfiske inom Dalarnas fjällreservat och nationalparker år 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2011:26

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2011:26 Forsande vatten, Bergån

Länsstyrelsens kalkningsverksamhet har följt upp effekterna av kalkningsinsatserna med provfiske sedan år 2000. Provfiske med syfte att övervaka fiskeresurserna inom fjällreservaten påbörjades 2009 och från och med 2010 har ett samordnat länsstyrelsegemensamt provfiskeprogram utformats.

Resultaten från provfisken som utförs inom verksamheterna kalkeffektuppföljning och fiskeförvaltning i fjällreservaten är tänkta att redovisas i form av en enkel årlig sammanställning liknande denna, men även större utvärderingar kommer att göras med ett glesare tidsintervall.

I denna sammanställning för provfisket år 2009 redovisas resultaten från de olika referensundersökningsprogrammen för att ge en kompletterande utgångsbild över fiskbestånden i Dalarnas fjällreservat.

Sjöprovfiskena i Grövelsjön och Burusjön som utfördes år 2009 ingår inte i det provfiskeprogram som upprättats. Dessa utfördes för att fylla en informationslucka, då de fiskade sjöarna utgjorde de enda större sjöarna inom Dalarnas fjällreservat som inte provfiskats på länge eller alls tidigare.

Kontakt