2011:23 Historiska våtmarker i odlingslandskapet

Om publikationen

Löpnummer: 2011:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 35

Publikationstyp: Rapport

En våtmark i ett soligt odlingslandskap

Den här rapporten visar var våtmarker förr kan ha funnits i en del av Dalarna. Hur denna analys har gjorts redovisas i rapporten och förhoppningsvis kan fler områden av Dalarnas odlingslandskap få denna bristanalys genomförd.

Den här bristanalysen ska ses som ett led i detta arbete och erbjuda inspiration för att finna platser där restaureringar och anläggningar bidrar till landskapsbild, miljönytta och artrikedom.

Kontakt