2011:18 Inventering av förorenade områden - Nedlagda kommunala deponier i fem kommuner

Om publikationen

Löpnummer: 2011:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2011:18 En rostig metallbehållare ligger på lövrik mark, Västra Öjes avfallstipp

Länets nedlagda kommunala deponier inventerades första gången 2006-2008. Tio av länets 15 kommuner deltog i inventeringsprojektet. Resultatet redovisas i Länsstyrelsens rapport 2008:14, Inventering av förorenade områden i Dalarnas län – nedlagda kommunala deponier.

I denna rapport redovisas resultat från inventering av nedlagda kommunala deponier i de resterande fem kommunerna Avesta, Rättvik, Malung-Sälen, Älvdalen och Vansbro.

Kontakt