2011:17 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2010

Om publikationen

Löpnummer:
2011:17
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1403-3127
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
104
Publikationstyp:
Rapport
Framsidan på rapporten

År 2010 har varit ett s.k. ”normalår”, vilket innebär att det omfattat undersökningar av vattenkemi och växtplankton från olika delar av Dalälven, samt analyser av metallhalter i fisk från några av sjöarna. Resultaten kan du översiktligt läsa om i denna rapport.

Om du är intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, så hänvisar vi till underlagsrapporterna som finns på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

Kontakt