2011:17 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2011:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 104

Publikationstyp: Rapport

Framsidan på rapporten

År 2010 har varit ett s.k. ”normalår”, vilket innebär att det omfattat undersökningar av vattenkemi och växtplankton från olika delar av Dalälven, samt analyser av metallhalter i fisk från några av sjöarna. Resultaten kan du översiktligt läsa om i denna rapport.

Om du är intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, så hänvisar vi till underlagsrapporterna som finns på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

Kontakt