2011:15 Vindkraft i Dalarna - Underlag och konsekvensanalys

Om publikationen

Löpnummer: 2011:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2011:15 Två vindkraftverk i vinterlandskap

Länsstyrelsen har uppdragit åt Grontmij AB och Exmentor AB att ta fram föreliggande rapport ”Vindkraft i Dalarna – underlag och konsekvensanalys” för att bland annat beskriva hinder och möjligheter för etablering av vindkraft i enlighet med Dalarnas klimat- och energistrategis scenario för 2020 respektive 2050.

Författarna ansvar själva för rapportens innehåll.

Kontakt