2011:14 Kommunala energi- och klimatstrategier - Exempel på samverkan i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer:
2011:14
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
41
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2011:14 Kraftledningsstolpe och ledningar mot en himmel i solnedgång

I denna rapport presenteras ett projekt som genomfördes i Dalarna 2007–2008 och vad som hänt därefter. Projektets syfte var att visa hur den regionala nivån kan stödja kommunernas klimat- och energistrategiska arbete och hur en långsiktig samverkan mellan kommuner, och mellan lokal och regional nivå kan utvecklas. Detta arbete ger också exempel på hur länsstyrelsernas nya roll i det regionala energi- och klimatarbetet kan bedrivas i samverkan med kommunerna.

Tanken är att rapporten ska ge inspiration och tips till andra länsstyrelser i deras arbete med att stödja kommunernas klimat- och energiarbete, men även till energikontor, regionala samverkansorgan och kommuner.

Det arbete som redovisas i rapporten är en del av den regionala samverkan EnergiIntelligent Dalarna. All dokumentation över arbetet i Dalarna som presenteras i rapporten finns tillgängligt på www.energiintelligent.se.

Kontakt