2011:13 Miljögifter i Dalarna - Problembild hösten 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2011:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Miljögifter i Dalarna - problembild hösten 2010

Syftet med detta dokument är att beskriva problembilden i länet med avseende på miljögifter dels utifrån kunskap om faktiska mätningar i miljön och dels utifrån vilka ämnen som använts/används av olika verksamheter och branscher. Dokumentet tar även upp slutsatser man kan dra utifrån olika underlag samt brister i materialet.

Sammanställningen omfattar inte någon utvärdering av vilka ämnen eller verksamheter/branscher Länsstyrelsen bör prioritera.

Dokumentet kan användas av samtliga sakområden som arbetar med miljögifter som underlag för framtida prioriteringar samt för att identifiera kunskapsluckor.

Kontakt