2011:12 Jättesköldlaven i Sverige

Om publikationen

Löpnummer: 2011:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Närbild på en lav

Denna rapport beskriver i detalj alla kända svenska lokaler för jättesköldlaven. På samtliga lokaler har även följearter noterats, för att ge en bild av artfördelningen i olika bergsområden. Inventeringarna har inte lett till att någon ny lokal hittats. Däremot återfanns arten på en lokal i Medelpad där den inte setts sedan 1869. Denna rapport är därför att betrakta som ett viktigt komplement till åtgärdsprogrammet. Rapporten utgör en värdefull kunskapsgrund inför såväl kommande undersökningar som hanterandet av de aktuella bergsbranterna vid kommande miljöärenden och inom ramen för arbetet med skogsskydd. Förhoppningsvis kan också denna rapport bidra till att förödelse av värdefulla lokaler förhindras i framtiden.

Kontakt