2011:06 Utveckling av metoder för mätning av ljudnivåer i fjällen

Om publikationen

Löpnummer: 2011:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Bild på skidåkare och skoteråkare bredvid varande i vinterlandskap

Syftet med projektet är att utveckla och testa metoder för mätning av ljudnivåer och ljudupptagningar i ljudmiljöer i fjällen. Denna rapport fokuserar på grundläggande förutsättningar för mätningar och analyser av ljudmiljön i fjällterräng. Resultat och slutsatser från denna metodstudie skall även kunna ligga till grund för en uvärdering av möjligheterna till uppföljning för miljömålen och bedriva miljöövervakning av ljudmiljön i fjällen.

Kontakt