2011:03 Kartering av brandfält från satellitdata

Om publikationen

Löpnummer:
2011:03
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
110
Publikationstyp:
Rapport
Karta på rapportframsidan

Denna rapport beskriver arbetet och resultaten från projektet ”Koncept för årlig kartering av brandfält från satellitdata” som finansierats av Miljömålsrådet. Förslagsställande och koordinerande organisation har varit Länsstyrelsen Dalarna. Projektet har formulerats i samarbete mellan Länsstyrelserna i Dalarna, Jönköping & Gävleborg, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket samt Metria Geoanalys.

Metria Geoanalys har genomfört satellitdataanalys och kartering samt tagit fram ett tekniskt koncept för hur en årligt genomförd kartering av brandfält kan utföras effektivt. Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg och Östergötland har på olika sätt bidragit med fältunderlag och fältutvärdering av ytor som vid satellitdataanalysen tolkats fram som brandpåverkade. I projektets referensgrupp har representanter från Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Jönköping samt från Skogsstyrelsen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) deltagit. Jemt Anna Eriksson vid Länsstyrelsen Dalarna har varit projektansvarig och kontaktperson mot Miljömålsrådet.

Kontakt