2011:01 Malingsbo-Klotens framtid

Om publikationen

Löpnummer: 2011:01

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 140

Publikationstyp: Rapport

Älgkalv i skogen

Under 1950-talet tog Domänverkets generaldirektör Erik W Höjer initiativ till skapandet av ”Kronans fritidsskogar”. Avsikten var att uppmuntra och underlätta för den breda friluftslivsintresserade allmänheten att besöka kronoparkerna. I Sverige pekades ett 20-tal områden ut, däribland Malingsbo-Kloten.

Under 1960-talet inleddes en stor investering på friluftslivet i området. Rastplatser, badplatser, campingplatser, vandringsleder, fiskevatten och uthyrningsstugor började byggas. Detta blev starten för det som än idag är ett välkänt friluftsområde. Området blev 1981 ett naturvårdsområde. I och med att miljöbalken trädde i kraft 1999 betraktas alla naturvårdsområden som naturreservat i väntan på att deras status sågs över i ett senare skede.

I och med de förändringar som skett i såväl engagemang och lagstiftning som i samhällsklimatet beslöt berörda länsstyrelser, Dalarna, Västmanland och Örebro län, att initiera en utredning om Malingsbo-Klotens framtid. En del i utredningen var att anlita en oberoende konsult, Norconsult AB, som fick i uppdrag att utreda ett flertal frågor, vilket resulterade i den aktuella publikationen. Publikation utgör ett av flera underlag i länsstyrelsernas fortsatta utredningsarbete, som kommer att fortsätta framöver.

Kontakt