2010:23 Bevakning av grundläggande betaltjänster - Länsstyrelsens årsrapport 2010

Om publikationen

Löpnummer: 2010:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 200

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2010.23 bankomat, hundrakronorssedel

Länsstyrelserna ska på uppdrag av regeringen bevaka att det finns grundläggande betaltjänster som motsvarar samhällets behov. Det handlar om uttag av kontanter, betalningar av räkningar och insättning av dagskassor. Avskaffandet av lagen om grundläggande kassaservice har inneburit stora problem för vissa grupper i samhället.         

Kontakt