2010:15 Saxdalen Miljöanalys av ett historiskt gruvområde samt konsekvenser av en efterbehandling

Om publikationen

Löpnummer: 2010:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2010:15 Flygfoto över Saxdalen från senare delen av gruvans drifttid med gruvområdet uppe till vänster, sandmagasinet uppe till höger, samt samhället och sjön Saxen i bildens nedre del 

Gruvverksamhet har förekommit i Saxdalen sedan 1600 talet genom olika verksamhetsutövare. År 1958 flyttades ägandet av verksamheten till Bolidens Gruvaktiebolag, som bröt fyndigheten fram till 1988. Sedan dess har gruvområde, sandmagasin och ett tidigare använt deponeringsområde för gruvavfall efterbehandlats genom ett samarbetsprojekt mellan Boliden och Staten.

I denna rapport sammanställs mätresultat från de berörda vattendragen för att belysa, dels effekter av den tidigare gruvdriften, dels eventuella förändringar som kan hänföras till efterbehandlingen. Det närmast berörda vattendraget är Vattfallsgropbäcken, som avvattnar alla tre åtgärdsobjekten i Saxbergsområdet. Bäcken mynnar i sjön Saxen och vidare till sjön Väsman. Sjöarna ingår i Kolbäcksåns vattensystem som rinner ut i Mälaren.

Kontakt