2010:09 Kartläggning av farliga kemikalier Etapp 2, tillsynsprojekt

Om publikationen

Löpnummer: 2010:09

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 45

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2010:09 Abstrakt bild på två laboratorieflaskor, E-kolv

I denna rapport redovisas resultatet från länssamverkansprojektet ”Kemikalietillsyn 2009”. Arbetet genomfördes under 2009 i en stor del av länets kommuner i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas län. De deltagande kommunerna var Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Leksand, Ludvika, Mora och Orsa. Projektet är en fortsättning av länsprojekten ”Kartläggning av farliga kemikalier 2007” och ”Kartläggning av farliga kemikalier (Dalarnas kommuner) 2008”.

Projektet har genomförts för att bidra till måluppfyllelsen av det nationella miljökvalitetsmålet, Giftfri miljö. Projektet berör även Dalarnas regionala mål om Giftfri miljö delmål 3, ”Utfasning av särskilt farliga ämnen” och delmål 4, ”Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna med kemikalier”.

Kontakt