2010:06 Verifiering av kemisk status för grundvatteni anslutning till Badelundaåsen inom Avesta kommun Bottenhavets vattendistrikt, Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer: 2010:06

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 102

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2010:06 Kartbild Badelundaåsen inom Avesta kommun

Badelundaåsens avsnitt inom Avesta kommun har mycket stor betydelse för dricksvattenförsörjningen. För att belysa den kemiska statusen har ett inledande arbete bestått i att ta fram tillgänglig kemisk data för grundvattnet i åsen. En omfattande kompletterande provtagning och analys har sedan genomförts under november 2009 för 10 grundvattenstationer jämnt fördelade efter sträckan.

Kontakt