2010:05 Verifiering av kemisk status för grundvatten i anslutning till Badelundaåsen inom Borlänge, Säters och Hedemora kommuner Bottenhavets vattendistrikt, Dalarnas län

Om publikationen

Löpnummer: 2010:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 67

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2010:05 Underlagskarta över Borlänge, Säters och Hedemora kommun

Badelundaåsens sträckning inom Borlänge, Säters och Hedemora kommuner tillhör en av de viktigaste grundvattenresurserna för dricksvattenförsörjningen i länet. För att belysa den kemiska statusen har ett inledande arbete bestått i att ta fram tillgänglig kemisk data för grundvattnet i åsen. En omfattande kompletterande provtagning och analys har sedan genomförts under november 2009 för 24 grundvattenstationer jämnt fördelade efter sträckan.

Kontakt