2010:02 Vindkraft kring Siljan – en landskapsbedömning

Om publikationen

Löpnummer: 2010:02

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 118

Publikationstyp: Rapport

Vindkraft kring Siljan – en landskapsbedömning


Rapportens upplägg är: Olika delstudier av historisk markanvändning, landskapets karaktärer och landskapets betydelse för turismen ger underlag för att beskriva hur olika grader av utbyggnad av vindkraft i landskapet runt Siljan kan komma att påverka landskapet. Detta visas i tre olika scenarier för en utbyggnad av vindkraften.

Underlag som använts till kartorna i rapporten kan laddas ned som shapefiler och TIFF-bilder.           

Kontakt