2009:27 Länssamverkansprojekt - Verksamhetsavfall 2008

Om publikationen

Löpnummer: 2009:27

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2009:27 Container med "sorterat avfall"

Projektet genomfördes för att bidra till måluppfyllelsen av det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö samt Giftfri miljö. Projektet berör i första hand Dalarnas regionala mål om God bebyggd miljö, delmål 5, Minskning av avfallsmängder. För målet ska en åtgärd i projektform genomföras enligt åtgärd 38 för God bebyggd miljö, se Dalarnas miljömål 2007-2010.

Projektet drevs genom Miljötillsyn Dalarna i samarbete mellan Länsstyrelsen och kommunernas miljökontor som tillsammans tog fram arbetsmaterial för projektet.

I projektet deltog åtta av länets femton kommuner och totalt 134 verksamheter besöktes.

Projektet utökades till att inte bara gälla minskning av avfallsmängder utan även hantering av farligt avfall och hur lagstiftningskraven följdes.

Kontakt