2009:23 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Bilskrot och skrothandel med mera

Om publikationen

Löpnummer: 2009:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 42

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2009:23

Rapporten går även under namnet "Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - avfallssektorn m.fl."

I denna rapport redovisas resultat från inventering av förorenade områden som härrör från branscherna:

Bilskrot- och skrothandel
Anläggningar för behandling av miljöfarligt avfall
Oljegrus- och asfaltverk
Glasindustrin
Grafisk industri
Skjutbanor
Brandövningsplatser
Flygplatser

Arbetet genomfördes av Länsstyrelsen Dalarna mellan 2007-2009.

Kontakt