2009:18 Insekter på brandfält

Om publikationen

Löpnummer: 2009:18

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

Illustration på olika skalbaggar

Länsstyrelsen har haft förmånen att få Lars Wikars, en av landets främsta specialister på brandekologi och naturvårdsbränder, att göra denna sammanställning. I rapporten finner man den första samlade översikten över de brandberoende arternas förekomster och utbredningsförändringar relaterat till de ekologiska och dynamiska förändringar som det moderna skogsbruket har fört med sig under det senaste halvseklet. Här finns artvisa tolkningar av förändringarnas omfattning och effekter.

Det är länsstyrelsens förhoppning att denna rapport skall bidra till att öka såväl förståelsen för brändernas genomgripande betydelse för de nordliga skogarnas ekologi som insikterna om skogsinsekternas användbarhet som tolkningsinstrument i vår strävan efter ändamålsenlig kunskap.

Kontakt