2009:17 Program för uppföljning av Dalarnas miljömål 2009-2011

Om publikationen

Löpnummer: 2009:17

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 128

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2009:17 En grupp människor står framför Vasaloppsmålet i Mora med texten I fäders spår för framtids segrar

Programmet beskriver, för perioden 2009-2011, arbetet med uppföljning av Dalarnas miljömål och åtgärderna i den handlingsplan som utarbetats i anslutning till de regionala miljömålen.

Förutom beskrivning av uppföljningens innehåll och riktlinjer för genomförande ingår i programmet en bristanalys för varje miljökvalitetsmål som underlag för fortsatt utveckling av den regionala uppföljningen. Dessutom finns bl.a. sammanfattningar av några befintliga data- och indikatorsystem och beskrivning av lokal miljömålsuppföljning i tre av Dalarnas kommuner.

Kontakt