2009:13 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Sammanfattningsrapport

Om publikationen

Löpnummer: 2009:13

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2010

Sidantal: 70

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2009:13 Fredriksbergs bruk

I denna rapport redovisas resultat från Länsstyrelsen Dalarnas arbete med förorenade områden mellan 1999 och 2010. Rapporten omfattar identifiering, inventering, undersökningar samt åtgärder.

Kontakt