2009:13 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Sammanfattningsrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2009:13
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2009:13 Fredriksbergs bruk

I denna rapport redovisas resultat från Länsstyrelsen Dalarnas arbete med förorenade områden mellan 1999 och 2010. Rapporten omfattar identifiering, inventering, undersökningar samt åtgärder.

Kontakt