2009:12 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Grafiska industrier i Falun och Borlänge

Om publikationen

Löpnummer: 2009:12

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2009.12 Abstrakt motiv i rött

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Dalarnas län. Arbetet utgör en del av det riksomfattande arbetet sedan flera år med att inventera och riskklassificera förorenade områden i landet inom ett stort antal branscher. Den grafiska industrin är en av dessa. Arbetet syftar till att ge en inblick i den grafiska industrins miljöpåverkan under det föregående seklet samt redovisar inventeringsresultat och riskklassning av ett antal utvalda verksamheter i Falun och Borlänge.

Kontakt