2009:12 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Grafiska industrier i Falun och Borlänge

Om publikationen

Löpnummer:
2009:12
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2009.12 Abstrakt motiv i rött

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Dalarnas län. Arbetet utgör en del av det riksomfattande arbetet sedan flera år med att inventera och riskklassificera förorenade områden i landet inom ett stort antal branscher. Den grafiska industrin är en av dessa. Arbetet syftar till att ge en inblick i den grafiska industrins miljöpåverkan under det föregående seklet samt redovisar inventeringsresultat och riskklassning av ett antal utvalda verksamheter i Falun och Borlänge.

Kontakt