2008:28 Utvärdering av vattenväxtsamhället i Dalälvens sjöar

Om publikationen

Löpnummer:
2008:28
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
25
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2008:28 Sjön Fatburen i Hedemora kommun

Vattenväxterna i Dalälvens sjöar har undersökts vid olika tillfällen men de data som samlats in har inte tidigare utvärderats. Här utvärderas insamlade vattenväxtdata utifrån Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder, samtidigt som de nya bedömningsgrundernas funktionalitet inom regionen testas.

Utvärderingen försöker beskriva såväl förhållanden som variation för att få en jämförelsegrund till när nya data ska analyseras. Dessutom diskuteras den informativa nyttan av vattenväxtinventeringar vid olika typer av miljöövervakning.

Vattenväxter har flera av de egenskaper som förväntas av en bra biologisk parameter. Exempelvis är de tillräckligt stora för att ses med blotta ögat och relativt enkla att bestämma till art, många har också stora utbredningsområden. Att de är de långlivade och därmed reagerar långsammare på miljöförändringar än många andra akvatiska organismer gör att de torde vara särskilt lämpade för att beskriva en längre tidsperiod även när den temporala variationen är stor. Ytterligare en omständighet som talar till vattenväxternas fördel är att de flesta arterna är stationära, vilket medför att den historia de kan berätta också är historian för den plats där de påträffas.

Kontakt