2008:24 Kartläggning av farliga kemikalier

Om publikationen

Löpnummer: 2008:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 37

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2008:24 Tecknad provrör och rundkolv med mera

Verksamheters användning av: Mycket giftiga (T+), giftiga (T) och miljöfarliga (N) produkter Samt Utfasningsämnen, prioriterade riskminskningsämnen och vattendirektivsämnen.

I denna rapport redovisas resultatet från länssamverkansprojektet ”Kartläggning av farliga kemikalier 2008”. Arbetet genomfördes under 2008 i en stor del av länets kommuner under vägledning av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Kartläggningen och rapporten följer Länsstyrelsen i Dalarnas läns upplägg, med några mindre förändringar i redovisningsmall, bilaga 1 samt dess läsanvisningar. Arbetet syftar till att uppfylla miljömålet Giftfri miljö.

Kontakt