2008:23 Klimat- och energistrategi för Dalarna - remissversion samråd 2009

Om publikationen

Löpnummer: 2008:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 60

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2008:23 I Dalfors i norra Rättviks kommunhar nio vindkraftverk byggts ut underhösten 2008.

Rapporten är gjord på uppdrag av regeringen för att utveckla regionalt klimat- och energiarbete. Indirekt – och det är ännu viktigare – är den gjord på uppdrag av våra barn och barnbarn. För att de ska ha ett bra och hållbart framtida Dalarna att leva i.

I Dalarna är vi redan i gång med ett regionalt/lokalt arbete bland annat genom den breda regionala samverkan som byggts upp inom EnergiIntelligent Dalarna och genom de kommunala klimat- och energistrategier som nu tas fram i länets kommuner. Nu tar vi nästa steg. Strategin, som också fångar upp ambitioner och mål i Dalastrategin och Dalarnas miljömål, ska ge en gemensam framtidsbild, så att vi jobbar åt samma håll med energiomställningen.

Kontakt