2008:22 Samordnad recipientkontroll i Dalälven 2007

Om publikationen

Löpnummer: 2008.22

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 102

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2008:22 Forsåns utlopp i Sävviken

Detta är den 18:e årsrapporten från Dalälvens Vattenvårdsförening (DVVF) och är producerad av samma undersökningsteam som startade undersökningarna år 1990.

2007 har varit ett normalår på så sätt att undersökningarna i Dalälven har omfattat vattenkemi, plankton och metaller i fisk. Resultaten kan du översiktligt läsa om i denna rapport.

Är du intresserad av fler detaljer om exempelvis enskilda mätresultat för en specifik lokal, är du hänvisad till de underlagsrapporter som finns publicerade på föreningens hemsida, www.dalalvensvvf.se.

Kontakt