2008:15 Vattenvegetation i Dalarnas sjöar - Inventeringar år 2005 och 2006 samt sammanställning av äldre undersökningar

Om publikationen

Löpnummer: 2008:15

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Framisida rapport 2008:15 Sjön Skramsen, Vansbro kommun

I denna rapport redovisas resultaten från inventeringar gjorda 2005 och 2006. Totalt har 26 sjöar inventerats med avseende på vattenvegetation under denna tvåårsperiod (10 st 2005 och 16 st 2006). Fyra av sjöarna är utpekade Natura 2000 objekt.

Totalt uppnådde elva sjöar gränsen för en god status vid bedömning av vattenväxterna, medan resterande femton sjöar utifrån denna så kallade kvalitetsfaktor ej uppnår minimikraven som ställs i vattenförvaltningen.

Kontakt