2008:14 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län. Nedlagda kommunala deponier

Om publikationen

Löpnummer: 2008:14

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2008:14 Kråkbergs gamla avfallstipp i Mora kommun

I denna rapport redovisas resultat från inventering av förorenade områden som härrör från branschen kommunala deponier. Arbetet genomfördes av länets kommuner under vägledning av Länsstyrelsen Dalarna mellan 2006-2008.

Kontakt