2008:11 Stormusselinventering vid historiska fyndlokaler i Dalarnas län 2007

Om publikationen

Löpnummer:
2008:11
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1654-7691
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
Framsida rapport 2008:11 Fyra arter stormusslor i sjön Toftan, Större dammussla, flat dammussla, allmän dammussla och spetsig målarmussla

Denna rapport ska ses som ett kunskapsunderlag som kan användas i myndighetsutövning riktad mot länets vattendrag, dispenshantering och rådgivning. Samt givetvis av alla fiskevattenägare och andra limnologiskt intresserade.

Sedan 2004 hade staten genom Naturvårdsverket satsat omfattande resurser på att upprätta åtgärdsprogram för hotade arter. Arbetet befann sig 2008 i huvudsak i ett genomförandeskede.

I åtgärdsprogrammet slås fast att det är angeläget att genom sammanställning av befintliga data och kompletterande inventeringar skapa ett bättre kunskapsunderlag för alla stormusslor.

Beställ rapporten här! Uppge rapportnamn och nummer.

Kontakt