2008:05 Inventering av förorenade områden i Dalarnas län - Verkstadsindustrin

Om publikationen

Löpnummer: 2008:05

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2009

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2008:05 Verkstad i Nås, Vansbro

Inventeringsarbetet har utförts av Länsstyrelsen i samarbete med länets kommuner. De bedömningar som gjorts i rapporten grundar sig på muntliga uppgifter, arkivhandlingar och platsbesök samt till viss del historiska kartläggningar av branschen. Endast i undantagsfall har provtagningsresultat funnits till handa.

I denna rapport redovisas resultatet av en inventering som utförts enligt MIFO-modellen (Metodik för Inventering av Förorenade Områden, Naturvårdsverket, Rapport 4918). Metoden används för att inventeringen av förorenade områden ska ske enhetligt i hela landet. Arbetet syftar till att uppfylla miljömålet Giftfri miljö som är nedbrutet i flera delmål.

Kontakt