2007:28 Regionala landskapsstrategier i Dalarna

Om publikationen

Löpnummer: 2007:28

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1654-7691

Publiceringsår: 2007

Sidantal: 80

Publikationstyp: Rapport

Framsidan av rapporten.

Länsstyrelsen i Dalarnas län fick tillsammans med sex andra län hösten 2005 ett uppdrag av regeringen att utveckla regionala landskapsstrategier (RLS). Syftet var att utveckla och pröva ett nytt förhållningssätt för att uppnå bevarande och hållbart brukande av naturresurser. Detta skulle ske utifrån en helhetssyn och på landskapsnivå.

Länsstyrelsen redovisar i denna rapport uppdraget på det sätt som det genomförts i länet. I rapporten redovisas också ett antal slutsatser. Landskapsstrategier kan bli ett bra arbetssätt för bevarande, restaurering och hållbart brukande av naturresurser. I samverkan med det som länsstyrelserna nu arbetar med inom ramen för vattendirektivet fås ett brett perspektiv på landskapet.

För framtidens klimatförändringar kan landskapsstrategierna vara det verktyg som belyser hur landskapet ska formas så att arter som behöver förändra sitt utbredningsområde får de möjligheterna.

Kontakt