2007:24 Förorenade områden i Dalarnas län - kemiindustrisektorn

Om publikationen

Löpnummer: 2007:24

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1403-3127

Publiceringsår: 2008

Sidantal: 57

Publikationstyp: Rapport

Framsida rapport 2007:24 Kallrostlämningarna vid Syrafabriksvägen, Falun

I denna rapport redovisas resultat från inventeringen av förorenade områden som härrör från branscherna garverier, färgindustrin, gasverk, tillverkning av krut och sprängämnen, övrig oorganisk kemisk industri, övrig organisk kemisk industri, oljedepåer, gummifabriker, tillverkning av trätjära, tillverkning av tvätt- och rengöringsmedel och textilindustrin. Arbetet genomfördes 2006-2007. Totalt 114 objekt.

Syftet med inventeringen är att uppnå miljömålet Giftfri miljö som antogs av riksdagen 1999.

Kontakt